17.
juni

-KVELD


"Natten kommer, fuld av forjettelser,
av aftenrødmens beger berust.
Dens stjernede hvelv er den tillukte kurv,
av kommende dags velsignelser fuld!"

-fra "Mennesket"

 

Kvelden avsluttes med "De to ånder" og "Jordens Liv" fra Wergelands "Mennesket", med medvirkende fra Oslo og Tangen.

Hallvord R. M. Steen, du er en av initiativtakerne bak årets forestilling. Hvorfor falt valget på begynnelsen av "Mennesket"?

- Hvorfor? Denne delen av Mennesket dreier seg om skapelsen, og Wergeland bruker Bibelens skapelsesberetning fritt til å gi et helt fantastisk bilde av jorda. Til og med myggesvermene blir romantiske - fordi en ser helheten de står i. Mennesket er plassert som en del av skaperverket, en hersker, men likevel

"begavet med et så melodisk hjerte
at han i egen høye livsklang føler
en harmoni med svakest ormesang"

Dette verdens-utsynet gir meg en glede over jordas fantastiske liv, og en følelse av ansvar for kloden, begge deler opplevelser jeg synes det er viktig å formidle. Derfor ønsket jeg å få satt opp dette til 17. juni. Til neste år skal det opp på nytt - det er en luksus ved å være amatør-teater at en kan bruke et helt år på å la rollene "synke"...

 

Med slutten på kveldsforestillingen, er 17. juni 1999 brått over. Forhåpentligvis reiser barn og voksne med gode minner, fra sangleker, dokketeater, tog, tale, masse opplesning, teater, sang...

 

Museet takker alle som gjorde en innsats, og ønsker absolutt alle som har lyst til å komme, velkommen til neste års stemne!

<=  
Kontakt museet
Postadresse: Ingeborgmuseet Fredheim, 2337 Tangen.
Faks: 62 58 23 53

 

Ingeborgmuseet, 2337 Tangen
[Ingeborgmuseet]

Oppdatert 3. juni 2000.
Nettform ©HRMS