17.
juni

-TOGET

 

"Vi ere en nasjon, vi med,
vi små, en alen lange"

- Fra "Småguttenes Nasjonalsang"

Trass i gråe banker her og der, slynger toget seg ned fra tunet på Fredheim.
Det er gildt å ha store greiner, hvert år klarer noen av ungene å mase til seg greiner som de egentlig ikke kan orke å bære...

Unger under skolealder får kjøre med hest og vogn.

 

Tre små venninner leser navnet på Ingeborgs gravstein under programmet på Tangen kirkegård. Kronene er fast tilbehør på 17. juni.

Så kommer regnet.. Og greinene blir snudd forsiktig mot bakken, så "velsignte, milde regn" skal renne lettest mulig av.

<=     =>