Ingeborg Refling Hagen ville fylt hundre år i 1995. Plakatene er lagd for Ingeborgmuseet til jubileet.


Plakatustilling -    =>


(c)Plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Forside - 41 plakater totalt
Oppdatert 10. august 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar