[Strek] [Strek]
Ingeborgs besteforeldre: farssida: Johanne og Ole Undsethagen, morssida: Johanne Bakken og overjeger Refling

Ingeborgs foreldre het Johanne Hagen og Hans Petter Hagen. Hun var fra Ringsaker og han fra Biri.

To bestemødre

Både Johannes og Hans Petters mor het Johanne, så Ingeborg hadde to bestemødre med det navnet. Men så forskjellige de var!

Mormora, Johanne Bakken, bodde hos Hagenfamilien - og Ingeborg hadde mye glede av henne. Hun kunne både synge og fortelle. Hun fortalte fra Ringsaker - fra den samme tradisjonen som Tryggve Andersen hentet sitt stoff fra i "I Cancellieraadens Dage". Dessuten fortalte hun eventyr -
Når Ingeborg skulle skildre henne, brukte hun uttrykket "det åpne Ringsakersmilet".

Farmor til Ingeborg var mørkhåret - som Ingeborg selv. Men der stopper også all likhet. På det eneste bildet som fins av henne, virker hun tilknappet og hard. Ingeborg så henne en gang - og var redd for henne.

To bestefedre
Morfar til Ingeborg blir i familie-tradisjonen bare kalt "overjeger Refling". Da mor til Ingeborg ble født, var bestemora nemlig enke. For familien til Refling var hun ikke "fin" nok - og da ble hun så bitter at hun ikke ville gifte seg med ham - og heller ikke oppgi hvem som var far til barnet. Naboene, som skulle melde barnet til dåp, grep da til den utvegen å bruke navnet til en som like før hadde reist til Amerika. Han står fremdeles som barnefar i kirkeboka.

Farfar til Ingeborg, Ole Undsethagen, fortelles det lite om - selv om en i en gammel familiebibel kan se skrifta hans. Først i Bibelen står det at han og kona eier den - og det står når de ble gifte. Bak i Bibelen fører han inn barna ettersom de kommer. Skrifta er i utgangspunktet fast og god, men på det siste notatet ser en at han er blitt eldre og mer sliten.

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 2/41
Oppdatert 2. januar 1999.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar