[Strek] [Strek]
Ingeborg fikk mange gode venner og støttespillere blant kunstnere Gunnar Janson, 1901-1983.

"Et livsvarig vennskap
var dermed ikke til å unngå..."

Gunnar Janson med sin bronseskulptur av Ingeborg.
Gunnar Janson med sin egen bronseskulptur av Ingeborg.

Billedhoggeren Gunnar Janson møtte Ingeborg i Italia. Han forteller at han prøvde å forklare henne at Hans E. Kinck   var Norges største dikter. Vennskapet var "ikke til å unngå", og Gunnar ble snart engasjert i "Ekebergkolonien".

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 16/41
Oppdatert 19. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar