[Strek] [Strek]

Slik sang Ingeborg seg inn i hjertene til folk i 1932.
I 1930 hadde hennes søsken vært hjemme i Norge på besøk, og det de fortalte kalte utvandrer-motivene fram.

Det store diktet om kvinnen som ligger syk og utslitt på hospitalet i Chicago og lengter hjem til Norge, ble grepet og lest. Hele diktet er fullt av praktfulle bilder av landet vårt:

"Langs gutu, stig og kongsvei er det dype blomstergrøfter,
der væks smørblom og balblom i frodige kjærr.
og på mosegrodde steingar blomstrer nypetorn,
væks det renfann, væks det bring og vildripsbær."

Boka "Jeg vil hem att" solgte mer enn noen diktsamling i Skandinavia hadde solgt før den. Ingeborg forteller i "De unge":

"Første opplag kom nesten ikke ut i bokhandelen, fortalte William Nygaard: "De kommer og tar den her fra forlaget for å få den fort til sine folk i Amerika.""

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 19/41
Oppdatert 19. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar