[Strek] [Strek]
Teateret for dikteren! ...

Ingeborg mente at kunst og litteratur var folkets eiendom. Folket hadde rett til å få sine kunstverk ubeskåret. Denne holdningen lå bak skuespilloppførelser som Kincks "Den siste gjest". Stykket ble spilt i stua på Fredheim, og det tok 9 timer med pauser!

Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

Suttungteatret startet som "husteater". Det vil si at de satte opp små stykker og kom hjem til folk og spilte, eller holdt forestillinger i Fredheimstua.

 

... Dikteren for folket!

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 37/41
Oppdatert 19. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar