[Strek] [Strek]
Kortrightkonferansen

 

Minneblom Minneblom

I 1946 inviterte Eleanor Roosevelt 260 kvinner fra hele verden til konferanse.

Bilde fra kvinnekonferansen. Ingeborg til høyre.

På kvinnekonferanse - Mrs. Roosevelt i midten, Ingeborg til høyre

Emnet var

"THE WORLD WE LIVE IN -
THE WORLD WE WANT".

Ingeborg fikk møte kvinner fra mange land som hadde deltatt i kampen mot nazismen

 

Minneblom Minneblom

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 30/41
Oppdatert 16. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar