[Strek] [Strek]

Forfatterskapet etter
krigen Primula. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen. Primula. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

Ingeborgs forfatterskap kom i tillegg til kulturarbeid og undervisning, så en skulle tro hun ikke hadde tid til å skrive stort. Men arbeidsdagen hennes ble godt utnyttet. Lista over bøker er ikke fullstendig:

Primula. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen. Primula. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
"Hva er forskjellen på fengsel og dødsdom" "Vi må greie oss selv"
"Jeg vil lete og banke" "Den første morgentimen "
"Jeg så det" "Agnes - ga du alt"
"Dronning Vasti" "Elva flyt så stille under bakkelandet"
"Kongen farer forbi Tangen" "I natt red'n Henrik forbi"
"Livet svikter ikke livet" "Jeg foretrekker lyset"
"Ellisiv og Harald Hårdråde" "Også vi når det blir krevet"
"Eventyr og historier fra Mostua 1" "Eventyr og historier fra Mostua 2"
"Eventyr og historier fra Mostua 3" "Eventyr og historier fra Mostua 4"
"Eventyr og historier fra Mostua 5" "Guds tuntre"
"Eventyr og historier fra Mostua 6" "Jesabels latter"
"Lyst for og mørkt bak" "Spekulanten"
""Når du går til kvinnen, så glem ikke pisken"" "Min venn, jeg drømte det jo bare"
"De unge" "Gnister i mørket"
"Løftet må holdes"

Etter krigen dominerer seriene forfatterskapet. "Livsfrisen" er en halvbiografisk romansyklus.

Lyrikksamlinger er også en viktig del av etterkrigsverkene.

'på ei tue/i ei fjellkløft/står en liten klokkeblomst'. Linnea. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 35/41
Oppdatert 19. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar