[Strek] [Strek] Bord. Tegnet av Johanne Louise Groven Michaelsen

Ingeborg mistet sin far
da hun var 11 år gammel

Illustrasjon til Mostu-bøkene. Tegnet av Olav Bjørgum
"Hun fattet det med ett.
Nå var eventyret i Mostua slutt for alltid."

 

I denne tida fikk Ingeborg mange erfaringer som senere kom til uttrykk i diktningen. Hun opplevde utbytting av "enker og faderløse" og følte savnet etter at faren døde. Dette kan en finne att i dikt:

 

"Det trampet tungt i svalen,
det kom en flokk med karer
som bar en kamerat.
Et stormkast rev opp døra;
det trengtes ikke svar.

Far! Far!"

Sitat fra "Eventyr og historier fra Mostua" og diktet "Ærens mark". Bildet er tegnet av Olav Bjørgum, til sjuende bind i "Eventyr og Historier fra Mostua".


 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 6/41
Oppdatert 5. august 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar