Løvetann, Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

Opphavsretten
til grafikken på disse sidene

Kunstnerne:

 • Johanne Louise Groven Michaelsen
 • Olav Bjørgum
 • Per Teigen
 • Birgit Abrahamsen
 • Dagfinn Werenskiold
 • Rettighetene til alle bilder på sidene om Ingeborg Refling Hagen tilhører kunstnerne som har skapt dem. Ingeborgmuseet ber om at disse rettighetene respekteres.

  Bildene kan under ingen omstendigheter utnyttes til kommersielle websider/ trykksaker uten kunstnerens /rettighetshaveres samtykke!

  Løvetann, Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

  Bildene kan brukes på privatpersoners hjemmesider dersom

  1. kilde er oppgitt med link til Ingeborgmuseets sider.
  2. Ingeborgmuseet er orientert om bruken

  Du er også velkommen til å bruke bildestoff til særemner, skoleoppgaver og lignende.

   

   
  OLAV BJØRGUM

  Medlem av Norske Billedkunstnere (NBK)
  adr. Gamlegata
  N-3810 Gvarv.
  Tlf/faks +47 35 95 59 79

  Utøver følgende disipliner: Grafikk (radering og litografi), tegning (illustrasjoner), akvarell, gouache, maleri, kalligrafi.

  Olav Bjørgum er født i Valle i Setesdal i 1934. Etter å ha blitt utlært filigranssølvsmed i unge år reiste han til Oslo og tok utdanning som billedkunstner ved Statens Håndverk- & Kunstindustriskole, grafisk linje i 5 år (1957-62)

  Videre fulgte studiereiser til Italia, Spania, Portugal, Sovjet og de skandinaviske land. Bjørgum etablerte eget grafisk atelier i 1964, hvor han siden starten har arbeidet på heltid med sin billedkunst.
  To av Olav Bjørgums bidrag på disse sidene, begge illustrasjoner til Ingeborgs "Eventyr og historier fra Mostua".
  Av offentlige oppdrag kan nevnes utsmykking av sykehjemmene i Stange, Våler, Ringsaker, Bykle, Norstumoen videregående skole, Hamar Politikammer.

  Bjørgum har illustrert ca 35 skjønnlitterære bøker, heriblant mange av I.R. Hagen bøker. I tillegg har han utført en rekke illustrasjoner til andre bokverk og blad.

  Bjørgum har hatt 26 separatutstillinger og deltatt på 20 gruppe- og kollektivutstillinger. Gjesteutstiller ved Illustrasjonsbienalen i Tsjekkoslovakia 1971 (m/I.R.Hagens "Eventyr og historier fra Mostua") og tildelt Kulturdepartementets bokkunstpris 2 ganger.

  PER TEIGEN

  Tegner, grafiker og maler, f. i Kragerø i 1915, død i 1997.

  Teigen fikk tidlig tegneundervisning av sin far Karl Kn. Teigen. Han studerte ved SHKS under Carl von Hanno, Karl Høgberg, Per Krohg og Carsten Lien 1935-36, og var elev av Gunnar Janson 1938 og 1940.

  Han ble tildelt Finnes legat 1937-38, Oslo bys kulturstipend 1968, Stip. for eldre fortjente kunstnere fra 1977, Statens garantiinntekt 1977-82, 3%-fondets stip fra 1983.

  Han tilbrakte 3 måneder i Italia i 1927, tok siden flere studiereiser til Frankrike, Italia og London.


  Illustrasjon av Per Teigen til en av Ingeborgs barnebøker.


  Teigens tegning fra arbeidet med illegal presse.

  Teigen illustrerte i Tidens tegn (1933-39) og Arbeiderbladet (1947-62), og arbeidet som bokillustratør. Illustrerte mange av I.R. Hagens bøker fra før krigen. Deltatt på utstillinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Lillestrøm mm.

  Offentlige arbeider: Dekorasjoner på Stein skole på Romerike (1936), Mostu skole i Hedmark, Stange Frigjøringen (1948), Kjelsås skole, Oslo P.Chr. Asbjørnsen (1950), Grefsen skole, Oslo Utsikt over byen. Pris: Årets vakreste bøker 1937.

  DAGFINN WERENSKIOLD

  Billedhugger og maler, f. Solberg gård i Bærum 1892 - 1977.

  Som sønn av Erik Werenskiold fikk han tegneundervisning av sin far, men beholdt sin steile selvstendighet og kunstneriske uavhengighet. "Jeg tok ofte igjen, ville ikke la meg kuste".

  I gutteårene fulgte W. sin far på hans studiereiser rundt i norske bygder, våren 1911 dro han selv på studietur til Paris, to år senere til Provence. Werenskiold hadde studieopphold i Frankrike 1920-23 - han studerte modellering, maling, skjæring. Han reiste også på studieturer til Grønland og Italia.

  Hans E. Kinck
  Werenskiolds litografi av Kinck

  Han skapte store relieff-arbeider (dører) til Oslo domkirke (1940) og Rådhuset i Oslo (50årene), over tema fra norrøn mytologi. Altertavle i Sandefjord kirke (1963)

  Werenskiold har deltatt på en lang rekke betydelige offisieller utstillinger i inn- og utland, og illustrert flere bøker, bl.a. Asbjørnsen og Moe: Norske folkeeventyr bd III, I.R. Hagen: Den gamle pioner (1937) og Nordahl Rolfsens lesebok (39-40)

  BIRGIT ABRAHAMSEN

  Maler og illustratør, f. Oslo 1879 - d.1961

  Abrahamsen gikk på Harriet Backers malerskole, og studerte litteratur med Anders Krogvik. Hun reiste på studietur til Italia 1924 og 1926 (sammen med I. R. Hagen).

  Hun har holdt mange separat-utstillinger i Oslo.


  Tiur tegnet av Birgit

  Abrahamsen har en omfattende produksjon av tegninger og malerier (olje). Hun var med på utsmykning av Stein og Strandlykkja skoler, samt I.R. Hagens Fredheim.

  Hun deltok også i Kinck-Wergeland-teatret som instruktør i 20-årene, i samarbeid med I.R. Hagen.

  JOHANNE LOUISE GROVEN MICHAELSEN

  Maler og illustratør, f. Oslo 1951. Arbeider med olje, akvarell, pastell og gyldenlær.

  Groven Michaelsen har fått impulser fra malerinnen Birgit Abrahamsen, og spesialisert seg på blomstermalerier.

  Hun har illustrert flere bøker - Fredheims julesanger, Gjør det mamma (Aslaug G. Michaelsen), Wergelandsdiktet "Florilla" mm.


  Geranium tegnet av J.L.G. Michaelsen. Hun er kunstneren bak blomstervignettene som vi har fått lov til å prege sidene våre med.

  Hun har holdt flere private utstillinger i Østlandsområdet.

  Groven Michaelsen tok flere studiereiser til Island 1987 - 98.

  Kunstnerens hjemmesider.