[Strek] [Strek]

KAMP MOT FASCISMEN I SPANIA

 

Alt i 1936 hadde Ingeborg advart mot Mussolini (se [Diktergasje]!), og da Franco overtok Spania i en blodig borgerkrig, satte Ingeborg alle krefter inn for å hjelpe demokratiet. Hun skriver i memoarboka De unge:

"Jeg hadde ikke glemt hva Kinck hadde lært meg om fascismen. (...) Spaniatragedien gikk dypt innpå oss alle. (...) Det ble en hektisk opplesningsvirksomhet for å skaffe penger til hjelpearbeidet, og fra denne tiden stammer alle mine Spaniadikt."


Et dikt fra denne perioden er "Nå visner de røde geranier":

Geraniumblad. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
Geraniumblad. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
Geraniumblad. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

Nå visner de røde geranier

 

Nå sprøyter blod langs alle balustrader,
der Spanias geranier grodde frodig før.
Og folket roper: "Frels oss, kamerater!"
Og Spanias himmel sortner til av røk.

Kom! Still deg opp på verdensbarrikaden,
imot en helvetsbrann av krig og død.
Og gjør deg til en sten i demningsmuren
imot fascismens myrderi og nød.

Gjør godt arbeide, du som er her heme.
Hold vakt og våk, løft frihetsfanen her.
Rop hensynsløst til alle sløve brødre
at de har ansvar nå for det som skjer.

At det er våre barn og våre kvinner,
vårt framtidsliv som det blir trampet på.
At modersangen over Madrids vugger
må stilne av mens dødens klokker slår.

At ungdomsblod som flyt på barrikaden
er ild som tenner an en verdensbrann,
ifall du ikke stanser Tysklands nazi,
og Judas-ånden fritt får gå i svang.

At det vi ofrer for å lindre nøden,
det mures opp til festning for oss selv.
For om vi så bor lengst mot nord i verden,
kan nazis leiehærer finne fram.

Ja, er her alt i hver en oppgitt tanke,
i hver en selvgod trøst: "Vi er for små".
De har en borg i hvert et lukket hjerte,
i kalde sinn som klage ikke når.

Nå sprøyter blod rundt alle balustrader
der Madrids geranier badet seg i sol.
Og småbarn roper: "Frels oss, kamerater!"
Vi hører! Ja! Vår tapre, spanske bror!

Geranium. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
Geraniumblad. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
Geraniumblad. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
Geraniumblad. Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

 

Som vi vet, klarte "nazis leiehærer" å finne fram til Norge. Diktet blir rent profetisk i sin advarsel.

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 22/41
Oppdatert 18. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar