[Strek] [Strek]

STEIN
SKOLE

Erling Elverhøy, lærer på Stein skole og barndomsvenn av Ingeborg, kom en dag til å klage sin nød for henne: skolen hans var så stygg. Hvilken virkning hadde det på ungene?
Ingeborg dirigerer sine tropper. Tegnet av Per Teigen
Her har tegneren Per Teigen fanget stemningen:
"Ingeborg dirigerer håndverkere"

Sammen lagde de en plan for å lage landets vakreste skole:

De samlet inn penger og holdt basar.

Snekkere reparerte alt stygt og gammelt.

Rommene ble malt i vakre farger, og Ingeborg fikk landets beste kunstnere til å bidra.

Erling, Ingeborg og medarbeiderne strevde og slet. De holdt tilstelninger for å skaffe penger om kveldene og arbeidet på skolen dag og natt. Og under mottoet

 

"Den som bygger
palasser for barn,
 river fengslene ned"

ble Stein skole forvandlet til et blomstrende eventyr.

På vasken ble det malt vannliljer, på kateteret kvitsymre, og på vedkassa scener fra Wergelands sang om "Vesle-Hans" som må hente ved til bestemor.

Birgit Abrahamsen, Karl og Per Teigen, Reidar Aulie, Oda Krogh, Ørnulf Bast - lista over kunstnere som bidrog, viser at Ingeborg utnyttet alle kontakter. Men det var også et prinsipp hos Ingeborg at kunstnerne skulle betales. Og det trengtes penger - til snekring, maling, håndverkere når det trengtes, og betaling av kunstnere... Ingeborg kunne nok få bruk for slike som Mitja Bulba!!

Stein skole er i dag museum.

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 23/41
Oppdatert 2. januar 1999.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar