[Strek] [Strek]

 

Året var 1938. En fikk stadig flere varsler om den kommende storkrigen. Ingeborg sa at frihetsvilje og  verdibevisthet måtte blomstre i menneskenes sinn for at vi skulle overleve som nasjon. Dette måtte vi la dikterne lære oss.

Hun begynte med barna.

'.. en levende rosenhekk til vern og grensevakt.' Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.
"En nasjon må kunne verge sine verdier med visdom!"
'.. en levende rosenhekk til vern og grensevakt.' Tegnet av Johanne L. G. Michaelsen.

 

Ingeborg lagde stort Wergelands-stemne. Dikterens fødselsdag, 17. juni, ble feiret med sang, tog og opplesning.

Det ble lagd faner og kranser for barna i toget. De aller minste skulle få kjøre i vogner. Alle fikk lære sanger. "har vel aldri sunget så meget i mitt liv" sa Ingeborg etterpå.

Ingeborg ordner opp!
Bilde fra 1938: Ingeborg ordner ungenes kranser før toget

Stemnet ble en suksess. Til og med økonomisk bar det seg nesten. Ingeborg var ellers av den mening at en skulle tjene folket, og ikke tjene det, så akkurat lønnsomt var kulturarbeidet hennes aldri.

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 25/41
Oppdatert 3. januar 1999.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar