[Strek] [Strek]
[Strek]

OKKUPASJONEN

Ingeborg hadde markert seg såpass før krigen at nazistene hadde satt henne på dødsliste. Etter okkupasjonen hev hun seg inn i arbeidet med illegal presse. Avisa hennes, "Jøssingposten", var ei god stund Norges største illegale avis. Dette førte blant annet med seg et enormt papirbehov:

"Hederlige slitere utviklet seg til rene stortjuver når det gjaldt å skaffe oss papir. (...) Likevel bar jeg papir til jeg hadde store sår på hoftene."

(Fra "Gnister i mørket" )

Logoen til jøssingposten. Tegning fra arbeidet med 'Jøssingposten'
Glimt fra arbeidet med Jøssingposten, tegnet av Per Teigen etter krigen.

En medarbeider skriver:

"Når jeg så kom hjem, måtte jeg som oftest bort på Alfhilds hybel og skrive stensiler, og så begynte vi å stensilere. Ingeborg sveivet, og jeg satt på gulvet og la sammen. Og da var jeg glad når vi fikk hjelp. (...) Stuen så ut som en maurtue. (...) Ettersom vi fikk avisen ferdig, la vi den i et badekar på kjøkkenet. Hvis så Gestapo kom, skulle vi tappe vann i karet og legge klær over det (...) "Menn liker ikke å ta i skittentøy," sa Ingeborg.

Mye papir måtte brennes.

"Selv på de varmeste dager røk det voldsomt av pipa på Nordjordet. Det var sannelig et under at det gikk godt."

(Fra Rapport om arbeidet med Jøssingposten (upublisert))

 

I tillegg til illegal presse var Ingeborg innvolvert i nær alle former for motstandsarbeid. Veldig lenge kunne det ikke holde...

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 26/41
Oppdatert 16. juli 1998.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar