[Strek] [Strek]
[Strek]

FANGENSKAP

ExLibris for en sykepleier undervist av Ingeborg.

Dette Ex Libriset tilhører en av dem Ingeborg underviste i fangenskapet. Det viser to lenkede hender som gir bort bøker.

I 1941 ble Ingeborg arrestert. Hun var NN-fange, og skulle sendes til Tyskland. Men hun visste at tyskerne hadde en underlig form for ordens-sans: et menneske som skulle henrettes, måtte kunne stå på beina. Og man sendte ikke noen til Tyskland som var så smittefarlig at soldatene ikke ville ta i vedkommende!

Derfor smittet Ingeborg seg selv med difteritt. Hun sultet seg også, og klarte å bli sendt til Ullevål sykehus. Her samarbeidet hun med legene, og de klarte å holde henne i så elendig tilstand at hun ble der. Innimellom var hun så syk at legene på Ullevål med nød og neppe holdt liv i henne.

Ingeborg lå på Ullevål i 3 år. Hun var tilsist så svak at nazistene kalte henne "kjerringliket"

Men Ingeborg Refling Hagen var ikke død.

I tre år underviste "kjerringliket" sykepleiere i litteratur, mens hun spilte gal overfor tyskerne!!

"Den tyske vakten gikk ute i gangen, mens jeg mumlet opp til søstrene om de mennesker som skapte den åndsform vi hadde hatt å greie oss med hittil. På hvilke ideer var det grunnet, det Norge de tok fra oss? Det Norge vi ikke ville miste? Det Norge vi engang skulle få igjen?"

Fra "Gnister i mørket"

 

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 27/41
Oppdatert 3. januar 1999.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar