[Strek] [Strek]
Ingeborg fikk mange gode venner og støttespillere blant kunstnere Birgit Abrahamsen

 

 

 

Birgit Abrahamsen lesende

"Jeg maler blomstene
som Gud har tenkt seg dem"

Birgit (1879 - 1961) var elev av Harriet Backer, men utviklet sin egen, lett kjennelige stil. Gunnar Janson skrev om henne "hun maler som fuglene synger".

"Selv kaller hun seg lysmaler. (...) det er lysets eget angrep på fargene hun bygger på. (...) I et rom med mange malerier vil en straks merke at Birgit Abrahamsens er det lyseste. Henger hun på alle vegger, blir det solskinn, selv på gråværsdager. De skoleværlsene hun har dekorert, blir strålende barneparadiser." skriver Aslaug Groven Michaelsen.

Tiur tegnet av Birgit Abrahamsen

Birgit ble kjent med Ingeborg i 1914. De samarbeidet om mangt, fra teateroppsetninger til skoleutsmykning, til Birgits død i 1961.Denne tiuren er tegnet av Birgit.

Mere om Birgit

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2313 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Plakat nr. 12/41
Oppdatert 2. januar 1999.
Sidene blir vedlikeholdt av
Hallvord Reiar