Rose

Rose

17.juni-inntrykk 17.juni-inntrykk 17. juni-stemnet 2000

17. juni-stemnet feirer Henrik Wergelands fødselsdag, til minne om hans liv og virke.

Program:

11.15	Wergeland-sangleker i enga. (Her er sangene).
 
11.45	Linderudmødrene leser Kjærlighetsmonologen 	
	fra Mennesket.
	For de minste: Rideturer med Brunen og Martin på enga.
	Billedlek i Uteksti.
	Barnegruppene leser opp.	

12.45	Oppstilling til toget. Allsang.	
13.00	Toget går til kirkegården 
	Kort program ved Ingeborgs Refling Hagens grav.
	Opplesning ved Ive Skalmerud
	Blomsternedlegggelse
	Sang.
	
13.45	Tilbake på Fredheim.
	Hovedprogram med opplesninger og tale:
     
	Florilla fra farsen Lyv ikke
	Kantaten Vord lys.
	Tale ved Gudmund Groven.
	Svalen
	De tre.
	Stellapresentasjoner.

	Etter programmet: 
	Matpause med omvisning på Fredheim.

16:00	Kveldsprogram:
	    
	Henrik Wergeland i ord og toner.
	Allsang med sammenbindende tekst ved
	Johanne Louise.

Togtider torsdag 17/6:

Fra Oslo S

På Tangen:

9.57

11:00

10.57

12:03

Fra Tangen

I Oslo:

18.25

19.34

20.26

21.34

Flere tog: www.nsb.no

Praktisk:


Vi regner med at programmet denne gang vil være over ca kl 17.30.
Kaffe, brus, is, kaker og lapskaus selges på stevneplassen.
Tidspunktet for blomstertoget kan forskyves, avhengig av været.

Kontaktinformasjon:

Adresse:

17.juni-stemnet
Ingeborgmuseet "Fredheim"
2337 Tangen

Telefonnummer: 625 82 297 / 625 82 353
E-post: gunnaras@online.no eller aslgm@online.no.

Mere informasjon

Stoff om bakgrunnen for 17. juni-stemnet finnes i plakatserien over Ingeborg Refling Hagens liv, på plakatene om det første stemnet, og videreutviklingen etter krigen.

VELKOMMEN TIL 17.JUNI PÅ TANGEN!

 

Ingeborgmuseet, 2337 Tangen
[Ingeborgmuseet]

Oppdatert 3. juni 2000.
Nettform © HRMS
Ingeborg-biografi | 17. juni 1999 | 17. juniprogram 2000 | Statutter | Wergelands barnesanger |  Sekundærlitteratur