Pennetegning av Ingeborg Refling Hagen. Kunstner ukjent.

Ingeborg Refling Hagens liv og verk

Register over plakatene - etter kategori

 

[Register]

Slekt:

 • Stamtavle
 • Besteforeldre
 • Ingeborgs mor
 • Ingeborgs far

   

  Oppvekst/bakgrunn

 • Barndom - før farens død
 • Faren dør
 • "Enker og faderløse"...
 • England
 • "Vi rømmer!"
 • Et skoleår
  Diktning...
 • Debut

 • Psevdonym
 • "Jeg vil hem att"
 • Bøker etter krigen
 • ... og livsverk
 • Ekebergkolonien
 • Diktergasje
 • Opplesning
 • Kamp mot fascismen
 • Stein skole
 • 17.juni 1938
 • I Boston
 • Suttung
 • Wergelandsstemnet
 • Suttungteateret
 • Suttung Forlag
 • Fredheim
 • Livskveld
 • Krigsinnsatsen
 • Okkupasjon
 • Fangenskap
 • Brev fra fangenskapet
 • Frihet!
 • Kortright
 • Vlasta di Lotti
 • Småplukk, anekdotestoff
 • Ridder av den gyldne palett
 • "Mitja Bulba"
 • Psevdonym
 • Kunstnervenner
 • Birgit Abrahamsen
 • Hans E. Kinck
 • Gunnar Janson
 • Eivind Groven
 • Aslaug Groven Michaelsen
 • Stoff om Ingeborg
 • Sekundærlitteratur
  av Aslaug Groven Michaelsen
 • Ringvirkninger
  artikkel av Frode Kayser


 • (c)Plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2337 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
  [Ingeborgmuseet]


  Oppdatert 17. juni 1999
  © HRMS