Pennetegning av Ingeborg Refling Hagen. Kunstner ukjent.

Ingeborg Refling Hagens liv og verk

Plakater til Ingeborg- jubileet i 1995:

 

[Kategorisert register]

Forside

Stamtavle

Besteforeldre

Ingeborgs mor

Ingeborgs far

Barndom - før farens død

Faren dør

"Enker og faderløse"...

England

"Vi rømmer!"

Et skoleår

Debut

Birgit Abrahamsen

Ekebergkolonien

Ridder av den gyldne palett

Hans E. Kinck

Gunnar Janson

Eivind Groven

Psevdonym

"Jeg vil hem att"

Diktergasje

Opplesning

Kamp mot fascismen

Stein skole

"Mitja Bulba"

17.juni 1938

Okkupasjon

Fangenskap

Brev fra fangenskapet

Frihet!

Kortright

I Boston

Vlasta di Lotti

Suttung

Aslaug Groven Michaelsen

Bøker etter krigen

Wergelandsstemnet

Suttungteateret

Suttung Forlag

Fredheim

Livskveld


Kunstnere på disse sidene

Sekundærlitteratur.
Aslaug Groven Michaelsens bøker om Ingeborg.

Ringvirkninger
Frode Kayser om Ingeborg.


[Kategorisert register]

<=    -    =>

(c)Denne plakatserien er lagd for Ingeborgmuseet, 2337 Tangen, til 100-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.
[Ingeborgmuseet]

Oppdatert 17. juni 1999
© HRMS